Verscherpt toezicht voor de Mutsaersstichting in Venlo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Mutsaersstichting te Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. De Mutsaersstichting biedt hulp aan jongeren en hun gezinnen in Limburg en Noord-Brabant. Die jeugdhulp vertoont op het moment van toezicht grote tekortkomingen, verbetering is noodzakelijk. De Mutsaersstichting moet die tekortkomingen binnen 6 maanden wegnemen. 

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Afgelopen november bezocht de inspectie de Mutsaersstichting. Er waren signalen over de kwaliteit en continuïteit van de jeugdhulp, zoals over de financiële positie van de stichting en de manier waarop de organisatie werd bestuurd.

De inspectie ziet de wil en betrokkenheid van de medewerkers en het bestuur om goede zorg te leveren. Tegelijkertijd concludeert de inspectie dat er verschillende tekortkomingen zijn. Zo zijn er behandelgroepen van jongeren met verschillende leeftijden en problemen samengevoegd. Hierdoor sluit het pedagogisch klimaat onvoldoende aan bij de individuele behoefte van de jongeren. Ook worden er vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast terwijl dit niet wettelijk is toegestaan.

Daarnaast worden risico’s onvoldoende in kaart gebracht en zijn medewerkers niet altijd in staat om adequaat te handelen bij incidenten. Dit komt onder meer door de hoge werkdruk. Er heeft lange tijd een onrustige en soms onveilige organisatiecultuur geheerst. Bij belangrijke beslissingen in de organisatie zijn medezeggenschapsraden niet betrokken geweest en heeft het intern toezicht onvoldoende haar rol ingevuld.

Met de komst van een nieuw bestuur is een aantal verbeteringen ingezet. Hier is de inspectie positief over. De inspectie ziet ook dat de organisatie nog flink moet verbeteren. Zeker gezien de aard van de tekortkomingen.

Hoe nu verder?

De Mutsaersstichting moet binnen 6 maanden de nodige verbeteringen doorvoeren. Daarom stelt de inspectie de jeugdhulpaanbieder onder verscherpt toezicht.

Tijdens het verscherpt toezicht houdt de inspectie nauwlettend in de gaten hoe de Mutsaersstichting de verbeteringen gaat doorvoeren. De inspectie kan bijvoorbeeld extra bezoeken afleggen. De inspectie verwacht uiterlijk op 31 januari 2024 een verbeterplan van de Mutsaersstichting.

Documenten

Kaart

Mutsaersstichting

Venlo