Verscherpt toezicht voor verpleeghuis De Linde in Dordrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft De Linde onder verscherpt toezicht gesteld. De Linde is een specialistisch verpleeghuis van het Stichting Leger des Heils in Dordrecht. De zorg die zij bieden vertoont tekortkomingen. Die tekortkomingen moet de Linde binnen 9 maanden wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 8 augustus bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan de Linde. Dit na eerdere bezoeken in 2019, 2021 en 2022. De inspectie ziet dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg onvoldoende is.
 Zo wordt onder meer het elektronisch patiënten dossier (ECD) niet overzichtelijk bijgehouden. Hierdoor is informatie niet compleet of lastig te vinden voor de zorgverleners. Ook sluit de deskundigheid van zorgverleners niet goed aan op de zorg die de cliënten nodig hebben. 
De Linde heeft onvoldoende laten zien om zelf alle verbeteringen door te kunnen voeren. Daarom vindt de inspectie het noodzakelijk de voortgang te blijven volgen.

Hoe nu verder?

De Linde moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 15 augustus 2024 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie houdt dit in de gaten tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Verpleeghuis De Linde

Dordrecht