Stichting het Robertshuis onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het Robertshuis onder verscherpt toezicht gesteld. Het Robertshuis biedt jeugdhulp op 7 locaties in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Limburg. De kwaliteit van die jeugdhulp vertoont tekortkomingen. Binnen 6 maanden moet het Robertshuis die tekortkomingen wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 21 en 22 juni bracht de inspectie onaangekondigde bezoeken aan 3 locaties van het Robertshuis in Noorbeek, Slenaken en Mheer. Als vervolg op eerder toezicht in 2019 en naar aanleiding van een signaal. De inspectie voerde gesprekken met ouders van de jeugdigen die hulp ontvangen van het Robertshuis. Op basis van dit toezicht blijkt dat de jeugdhulp die het Robertshuis biedt niet voldoet aan de eisen voor goede jeugdhulp.

Zo past het Robertshuis vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dit is niet toegestaan in de open jeugdhulp. Ook zijn de dossiers van de cliƫnten niet compleet en worden incidenten niet altijd goed geregistreerd. Tot slot hebben de medewerkers onvoldoende mogelijkheid om te leren door bijvoorbeeld intervisie en scholing.

Hoe nu verder?

Het Robertshuis moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 12 maart 2024 voldoen aan de normen voor goede jeugdhulp. Omdat de tekortkomingen overeenkomsten vertonen met zaken die al in 2019 niet op orde waren, volgt de inspectie dit proces nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Het Robertshuis