Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten voor huisarts Brunssum

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de heer S.B. van Peer, huisarts te Brunssum, een Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB) opgelegd. Deze arts voldoet niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen. De inspectie verplicht hem onmiddellijk te stoppen met zijn beroep in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

De inspectie heeft meerdere meldingen ontvangen over de wijze waarop deze huisarts de zorg aan zijn patiënten heeft ingericht. In het onderzoek dat is uitgevoerd komt de inspectie tot de conclusie dat er sprake is van een risicovolle situatie en dat deze arts niet voldoet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen.  

Zijn gedragingen zorgen voor een grote kans op ernstige benadeling van de gezondheid van zijn patiënten. Enkele gedragingen van deze zorgverlener hebben hier al toe geleid. In het belang van de volksgezondheid is het nodig dat de zorgverlener stopt met zijn beroepsactiviteiten als arts, totdat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over dat handelen heeft geoordeeld.

Door het opleggen van deze LOOB verplicht de inspectie deze arts zijn beroepsactiviteiten met onmiddellijke ingang te staken. De inspectie is zich ervan bewust dat het een ingrijpende maatregel is, ook voor patiënten, maar gelet op de conclusie van het onderzoek acht de inspectie dit noodzakelijk.

Hoe nu verder

De inspectie legt het handelen van deze zorgverlener binnen uiterlijk 8 weken voor aan het bevoegde Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit college moet uiteindelijk een oordeel geven over zijn gedragingen en geschiktheid. Ook zal dit Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg beoordelen of het handelen van deze zorgverlener verwijtbaar is en of hij zijn werkzaamheden kan hervatten.

De IGJ heeft de huisarts gemeld dat hij als zorgaanbieder zelf moet zorgdragen voor de continuïteit van zorg van zijn praktijk en de patiënten hierover informeren. Dit kan bijvoorbeeld door het inhuren van een waarnemend huisarts. Lukt dat niet op korte termijn, dan verwacht de inspectie dat de huisarts in overleg treedt met de zorgverzekeraar.

Documenten

LOOB (zakelijke weergave) huisarts te Brunssum