Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan een LOOB aan een zorgverlener opleggen zodat hij moet stoppen met zijn beroep in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter. Dit doet de inspectie alleen in uitzonderlijke gevallen.

Doel

De LOOB is bedoeld voor de gevallen waarin geen vooruitzicht op verbetering lijkt te bestaan. En het niet verantwoord is zonder toetsing door de tuchtrechter die zorgverlener aan het werk te laten of eventueel het werk te laten hervatten.

Voorwaarden

Wet

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Duur

Acht weken na het opleggen van de LOOB of na einduitspraak van de tuchtrechter.

Openbaar

Een LOOB wordt aangetekend in het BIG-register.