Last onder dwangsom voor Participeer 010 B.V

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Participeer 010 B.V. een last onder dwangsom opgelegd voor het overtreden van de medewerkingsplicht. Participeer 010 biedt ondersteuning aan kinderen met een beperking in de thuissituatie, op school of in een woonvoorziening.

In november 2020 vroeg de inspectie Participeer 010 informatie aan te leveren. Participeer 010 heeft de gevraagde informatie ondanks herhaalde verzoeken hiertoe niet gegeven en voldoet daarmee niet aan de plicht om medewerking te verlenen aan het werk van de inspectie.

De gevraagde informatie gaat onder andere over de achtergrond van ingehuurd zorgpersoneel en over zicht en regie van Participeer 010 op het werk van dat personeel.

Om af te dwingen dat Participeer 010 alsnog voldoet aan de medewerkingsplicht, legt de inspectie een last onder dwangsom op van 2.500 euro. Als de zorgaanbieder binnen twee weken aan de last voldoet, hoeft zij de dwangsom niet te betalen.