Brief instellen verscherpt toezicht Home 4 kids

Hieronder de brief waarin de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan Home 4 kids laat weten dat deze organisatie op 14 juli 2022 onder verscherpt toezicht is gesteld voor een periode van 6 maanden.

Deze publicatie is een bijlage bij