Klacht over zorgverzekeraar

Heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ). Meer informatie vindt u op de website van de SKGZ.

U kunt ook contact opnemen met het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de informatievoorziening door zorgverzekeraars en zorgkantoren. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via info@nza.nl. U kunt hier situaties melden die mogelijk in strijd zijn met de Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg), de Zorgverzekeringswet (Zvw), of de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat dit precies betekent, kunt u lezen op de website van het meldpunt.