Klacht over zorgverzekeraar

Het Landelijk Meldpunt Zorg gaat niet over klachten over zorgverzekeraars. Hebt u een klacht over een zorgverzekeraar? Probeer er eerst samen met de zorgverzekeraar uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ). Meer informatie vindt u op de website van de SKGZ.

U kunt ook contact opnemen met de Informatielijn van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 770 87 70 (lokaal tarief). Hier kunt u terecht met vragen over (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet, waarbinnen de zorgverzekeraar een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de informatievoorziening door zorgverzekeraars en zorgkantoren. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via info@nza.nl.

De NZa heeft ook een meldpunt. U kunt hier situaties melden die mogelijk in strijd zijn of handelen met de Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat dit precies betekent, kunt u lezen op de website van het meldpunt van de NZa.