Klacht over hulp om zelfstandig thuis te blijven wonen

Klachten over hulp en ondersteuning thuis (via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ) kunt u niet melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Met deze klachten kunt u allereerst terecht bij degene over wie u een klacht hebt. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met uw gemeente. Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket.

U kunt wel een klacht melden over een wijkverpleegkundige. Wijkverpleging valt namelijk  onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.