Dit doen inspecteurs met een melding over ziekenhuiszorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg ontvangt meldingen van burgers en patiënten. Een deel ervan gaat naar de inspecteurs van de afdeling medisch specialistische zorg. Deze animatie legt uit wat zij doen met zo’n melding.
In de animatie vertellen we dat in de wet staat wat de definitie van een calamiteit is: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.” Een ernstig schadelijk gevolg is onder meer ernstige lichamelijke of psychische schade.

De zorg in Nederland is in het algemeen van hoog niveau
Toch gaat er soms iets niet goed.
U heeft een slechte ervaring gehad met zorg in het ziekenhuis...
...en heeft dit gemeld bij ons Landelijk Meldpunt Zorg.
Dit Landelijk Meldpunt Zorg heeft uw melding naar de inspecteurs gestuurd.
Wat gebeurt er dan?
Veel mensen die een melding doen, zijn boos of verdrietig.
Dat is begrijpelijk.
Wat u is overkomen is heel erg.
Toch is dat niet meteen reden tot nader onderzoek.
De inspecteurs bekijken wat uw melding zegt over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
Gaat het om een zogeheten 'calamiteit'?
Dat is een situatie waarbij de uitkomst ernstig is én de zorg aanwijsbaar tekort is geschoten.
Dit hoeft lang niet altijd zo te zijn.
De inspecteurs constateren dan dat er zorg is verleend zoals dat zou moeten...
...maar dat doet niks af aan hoe het voor u, de melder, is geweest.
In ons volgende inspectiebezoek letten we dan extra op het onderwerp van uw melding.
Soms is het niet duidelijk of de zorg tekort is geschoten.
We vragen het ziekenhuis dan om een reactie op uw melding en stellen zo nodig aanvullende vragen.
Is dit vermoeden van een calamiteit er wél, dan willen we ervoor zorgen...
...dat de kans op herhaling wordt verkleind en de veiligheid wordt vergroot.
Wij sturen uw melding naar het ziekenhuis en het ziekenhuis gaat onderzoek doen.
Wat is er gebeurd en hoe is het gegaan?
Juist door dit zélf te doen, krijgen zorgverleners meer inzicht in hoe het heeft kunnen gebeuren.
Op deze manier kunnen ze hiervan leren.
Het onderzoeksrapport beoordelen wíj.
De inspecteurs bekijken of u bij het onderzoek was betrokken en wat nou precies de verbetermaatregelen zijn.
En hoe zorgt het ziekenhuis ervoor dat deze ook worden uitgevoerd én nageleefd?
Als wij vinden dat de zorgaanbieder ervan heeft geleerd en de kans op herhaling is afgenomen...
...sluiten we het onderzoek af.
U krijgt hier een brief over en soms ook een telefoontje.
Zo hebben we met zijn alle de zorg nog beter gemaakt.
Want dat willen we allemaal.