ICT-storing probleem voor ziekenhuis én patiënt

Ziekenhuizen kunnen meer doen om bij een ICT-storing de impact voor patiënten te verkleinen. En ze kunnen ook meer doen om te voorkomen dat er ICT-storingen ontstaan. Die conclusie trekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na vragen aan 14 ziekenhuizen waar een grote ICT-storing was geweest. Uit de eigen onderzoeken van de ziekenhuizen komen 5 lessen naar voren. De inspectie doet daar zelf nog een aantal aanbevelingen bij.

De ziekenhuizen onderzochten de storingen zelf. Door naar de uitkomsten te vragen, kan de inspectie de rode draden zien. Een van de lessen gaat over het oefenen voor verschillende soorten crises. Alle ziekenhuizen waren het erover eens dat dat belangrijk is. De ziekenhuizen die dat hadden gedaan gaven aan daarvan te hebben geprofiteerd. En die het niet of te weinig hadden gedaan ervoeren er de negatieve gevolgen van. 

Bij 12 van de 14 storingen hadden de technische problemen flinke gevolgen voor de zorg. Volgens de rapportages van de ziekenhuizen liep geen enkele patiënt aantoonbaar gezondheidsschade op door de storing. De inspectie heeft daar ook geen aanwijzingen voor.

Maar dat neemt niet weg dat de gevolgen voor de patiënten groot waren. Zo konden de zorgverleners niet meer bij het elektronisch patiëntendossier. En bij 10 storingen moest de spoedeisende hulp dicht. Ook stelden 10 ziekenhuizen operaties uit. De ziekenhuizen betrokken de patiënten zelf niet bij de evaluatie van de storing. Dat kan wat betreft de inspectie beter, omdat de ziekenhuizen ook van hen kunnen leren.

Deadline voor informatiebeveiliging

Voor informatiebeveiliging bestaat voor ziekenhuizen (en andere zorgorganisaties) een wettelijke norm, de NEN 7510. Die gaat deels over de continuïteit van informatiesystemen, dus wat je doet om ICT-storingen te voorkomen. Nog lang niet alle ziekenhuizen voldoen aan deze norm. De inspectie stelt daar nu een deadline voor. Uiterlijk eind 2023 moeten alle ziekenhuizen aan de norm NEN 7510 voldoen. 

De ziekenhuizen kunnen een aantal dingen van elkaar leren als het gaat om ICT-storingen. In een factsheet heeft de inspectie de lessen en eigen aanbevelingen op een rij gezet. Ook is daarin meer informatie te vinden over de oorzaak en gevolgen van de storingen.