Factsheet e-health: Eerstelijn moet visie ontwikkelen op gebruik e-health

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben met beroepsorganisaties, kennisinstituten, softwareleveranciers en de Patiëntenfederatie gesprekken gevoerd over het gebruik van e-health door zorgaanbieders in de eerste lijn. Met het resultaat van deze verkenning willen we het toezicht op het gebruik van e-health in de eerste lijn verder ontwikkelen.