Brief NZa en IGJ aan ROAZ-regio's over afschaling planbare zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) maken zich zorgen om de aanhoudende afschaling van de kritiek planbare zorg. IGJ en NZa hebben daarom een brief gestuurd naar de voorzitters van de Regionale Overlegorganen Acute Zorg (ROAZ) en de bestuursvoorzitters van de ziekenhuizen.

In de brief worden een aantal afspraken die horen bij fase 2d aangescherpt. Dit is nodig om regionale verschillen in de toegankelijkheid van kritiek planbare zorg te beperken. Tegelijkertijd spreken de toezichthouders hun waardering uit voor de prestatie die opnieuw is geleverd om de (IC-)capaciteit verder op te schalen en de toegankelijkheid tot de (semi-)acute zorg te borgen.