Handreiking (niet-)natuurlijke dood

Deze handreiking heeft als doel artsen en zorgaanbieders te informeren over de begrippen natuurlijke en niet-natuurlijke dood. En over de verhouding tot de begrippen complicatie en calamiteit. Ook geeft deze handreiking inzicht in wat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en het Openbaar Ministerie (OM) ondernemen na een melding van een calamiteit en een niet-natuurlijke dood.