Te melden gegevens over ALCL-casussen

Wilt u als zorgverlener melden over een ALCL-casus? De inspectie wil graag de gegevens in kaart brengen uit dit overzicht. Uw melding kunt u sturen naar het Meldpunt IGJ.