Als nieuwe zorgaanbieder ggz de inspectie op bezoek? Dit vinden we belangrijk

Weblogberichten

Als nieuwe aanbieder in de zorg komt er het nodige op je af. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil graag weten of er goede en veilige zorg wordt geleverd, en kan op bezoek komen. In deze weblog vertelt ggz-inspecteur Marieke van Velthuizen wat de inspectie belangrijk vindt tijdens zo’n bezoek.

Het afgelopen jaar zijn we ons toezicht op nieuwe zorgaanbieders in de ggz anders gaan doen. Voorheen hadden we vooral aandacht voor startende instellingen. Maar nu nemen we ook contact op met solisten en alternatieve aanbieders. 

Per maand ontvangen we gemiddeld 56 meldingen van nieuwe zorgaanbieders. Dit aantal gaat overigens stijgen, want op dit moment is er nog geen sprake van een meldplicht bij het starten als zorgaanbieder. Die meldplicht gaat per 1 januari 2022 in. Onder ‘zorgaanbieders’ verstaan wij naast instellingen, vrijgevestigden en alternatieve aanbieders, ook zzp’ers die in dienst van een instelling of detacheringsbureau gaan werken. Een groot deel van de contacten met deze aanbieders verloopt per brief en/of telefonisch.

Hoe ziet een toezichtsbezoek eruit

Wij bezoeken een deel van deze aanbieders. De aanleiding voor een bezoek kan te maken hebben met geconstateerde risico’s, het type zorgaanbod of de complexiteit van de doelgroep. 
Tijdens een kort bezoek spreken we met de bestuurder en (regie)behandelaren en toetsen we een aantal cliëntendossiers op inhoud. Ook spreken we een aantal cliënten om te vragen naar hun ervaringen met de zorgaanbieder. Op die manier krijgen we een indruk van de zorgverlening. Daarnaast kijken we of het verhaal klopt. Komt wat de bestuurder zegt overeen met hoe de behandelaar de behandeling uitvoert? Zien we dat ook terug in dossiers en documenten? 

Laatst zagen we bij een bezoek dat de aanbieder geen toegepaste meldcode had uitgeschreven. In de dossiers kwamen we echter zeer zorgvuldig de afwegingen tegen die behandelaren hadden gemaakt bij een cliënt waar mogelijk huiselijk geweld speelde. Andersom komen we ook tegen, waar de papieren werkelijkheid glanzend is maar de praktijk helaas niet . Als inspecteur zie ik liever de eerste situatie. 

Door de ogen van een cliënt of naaste

Het gesprek met cliënten of hun naasten is een belangrijk ander perspectief. Want de zorg kan methodisch op orde zijn, of deze ook aansluit bij de persoon is pas goed te zeggen als je dit perspectief meeneemt in de bezoeken. Zo vertelde een moeder dat zij voor haar zoon fungeerde als crisisopvang. Sinds de overstap naar een andere woonvorm kwam haar zoon weer ‘gewoon’ op de koffie. Voor de inspectie is deze informatie van belang, het zegt zoveel meer dan een dossieronderzoek. Aan de andere kant zien we ook dat cliënten soms zeer tevreden zijn over zorg die in onze ogen tekortschiet.  

Wanneer is de zorg goed

Bij de bezoeken gebruiken we als basis het toetsingskader ggz. Omdat een bezoek aan een nieuwe aanbieder vaak in de eerste anderhalf jaar na de start van de zorgverlening plaatsvindt heeft de IGJ ervoor gekozen een selectie van het uitgebreide kader te toetsen. Dit past bij de opstartfase waar een aanbieder zich in bevindt, tegelijkertijd kan een aanbieder kennis nemen van het gehele toetsingskader.
We zien dat nieuwe aanbieders meestal nog niet alle randvoorwaarden op orde hebben. Tegelijkertijd zien we dat de motivatie en wendbaarheid in deze organisaties groot is waardoor ze tekortkomingen snel oplossen. Daarbij streven we het goede gesprek en het aansluiten op de eigen leercurve van de organisatie na. Op die manier willen we meerwaarde bieden door als inspectie al vroegtijdig mee te kijken bij de start van een organisatie.