Einde aanwijzing voor ’t Pluspunt in Creil, want de jeugdhulp is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor ’t Pluspunt in Creil beëindigd. Dit omdat ’t Pluspunt is gestopt met het bieden van jeugdhulp.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 23 januari gaf de inspectie ’t Pluspunt een aanwijzing, omdat de hulp risico’s met zich meebracht voor de jongeren. ’t Pluspunt moest binnen 3 maanden voldoen aan de normen voor goede jeugdhulp, tot die tijd mocht ’t Pluspunt geen nieuwe jeugdigen aannemen. 

Op 30 april bezocht de inspectie ’t Pluspunt opnieuw. De jeugdhulpaanbieder voldeed nog niet aan alle normen uit de aanwijzing. Er waren nog steeds tekortkomingen. De inspectie stelt echter vast dat er vanaf 18 mei geen jeugdigen meer bij ’t Pluspunt wonen. 
 

Hoe nu verder

Omdat ’t Pluspunt geen jeugdhulp meer biedt is de aanwijzing beëindigd. Mocht ’t Pluspunt toch besluiten weer jeugdhulp te willen bieden, moet de aanbieder alsnog voldoen aan de normen voor goede jeugdhulp.

Documenten

't Pluspunt

Creil