Last onder dwangsom voor Co-Med

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft huisartsenorganisatie Co-Med op 18 juni j.l. een last onder dwangsom (LOD) opgelegd. Co-Med moet per praktijk, voor elke dag dat de spoedzorg en de bereikbaarheid niet op orde is, een dwangsom betalen. De inspectie kan dit besluit nu pas bekend maken als gevolg van bestaande regelgeving. Co-Med is op 3 juni j.l. over het voornemen van de last onder dwangsom geïnformeerd.

De IGJ wilde Co-Med in juni 2023 een aanwijzing opleggen, maar de huisartsenorganisatie heeft dit besluit voor de rechter aangevochten. Daarom trad de aanwijzing voor Co-Med pas in februari 2024 in werking. De inspectie verplichtte Co-Med in de aanwijzing vanaf 9 februari 2024 maandelijks een overzicht aan te leveren van de bezetting van het zorgpersoneel per praktijk, zowel vooraf als achteraf. Uit deze overzichten werd voor de inspectie duidelijk dat er in de praktijken regelmatig onvoldoende bezetting was om de spoedzorg voor de patiënten veilig uit te voeren. Ook bleek dat de bereikbaarheid van de praktijken regelmatig niet volgens de richtlijnen van de LHV (de Landelijke Huisartsen Vereniging) was.
 
De IGJ heeft daarop begin juni 2024 aan Co-Med laten weten dat het bedrijf een last onder dwangsom krijgt opgelegd. Deze dwangsommen kunnen oplopen tot een maximum van in totaal €750.000,--. Doel van de last onder dwangsom is dat Co-Med de zorg regelt volgens de LHV-Richtlijnen Bereikbaarheid en beschikbaarheid
 
Op 21 juni 2024 besloten de zorgverzekeraars het contract met Co-Med op te schorten, en inmiddels is het contract beëindigd. Op dit moment bekijkt de IGJ nog wat dit betekent voor de opvolging van het besluit van 18 juni 2024 om een last onder dwangsom op te leggen. 

Documenten

Co-Med Zorg B.V.

Maastricht