Einde verscherpt toezicht voor Gouden Zorg uit Hengelo, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Gouden Zorg beëindigd. De thuiszorgaanbieder uit Hengelo is gestopt met het verlenen van zorg.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Sinds 7 april 2023 stond Gouden Zorg onder het verscherpt toezicht van de inspectie. Gouden Zorg moest de risico’s voor de kwaliteit van de zorg wegnemen. Onder meer door meer methodisch te werken en kennis op te doen over bijvoorbeeld wetgeving waar zij mee te maken hebben.

De inspectie zag tijdens het inspectiebezoek op 5 oktober 2023 verbeteringen. Zo werkten zorgverleners clientgericht  en was het verpleegkundig proces vooruit gegaan. Tegelijkertijd moest Gouden Zorg nog veel meer verbeteren om te voldoen aan alle normen voor goede zorg. Na het inspectiebezoek liet de bestuurder de inspectie weten van plan te zijn om de zorg van Gouden Zorg te stoppen. 

De inspectie constateert op basis van de ontvangen documenten en gesprekken met cliënten dat Gouden Zorg per 10 december 2023 de zorgverlening heeft beëindigd.
 

Hoe nu verder

De inspectie stelt vast dat Gouden Zorg sinds 10 december 2023 geen zorg meer verleent als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daardoor is geen sprake meer van een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz en eindigt het toezicht van de inspectie. Daarmee is ook het verscherpt toezicht tot een einde gekomen.

Documenten

Gouden Zorg

Hengelo