Vertraagde medische intake van asielzoekers, opvang alleenstaande jongeren niet op orde

Asielzoekers die in Nederland aankomen, krijgen niet meer snel genoeg een medische intake. Daardoor zijn kwetsbare mensen niet op tijd in beeld. Ook de screening op tuberculose komt te laat. Dat levert een risico op voor de publieke gezondheid in Nederland. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die zonder hun ouders of naaste familie asiel hebben aangevraagd, krijgen te laat opvang en begeleiding op een kleinschalige locatie voor jongeren.

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een brief, samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid, aan alle partijen die een verantwoordelijkheid kunnen nemen in de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) doet wel zijn uiterste best, maar loopt aan tegen de hoge instroom van asielzoekers en overvolle opvanglocaties.

Vertraagde medische intake en tbc-screening

Bord met locatieaanduiding Aanmeldcentrum Ter Apelervenen. Op de voorgrond enkele personen.
Beeld: ©ANP | persbureau Meter

De IGJ ziet dat nieuwe asielzoekers niet meer tijdig een medische intake krijgen. Dat geldt ook voor de screening op tuberculose voor mensen die uit risicolanden komen waar tbc aanwezig is. De vertraging komt door de snelle doorplaatsing van asielzoekers vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel (nog zonder medische intake) naar overlooplocaties zoals in Amsterdam en Assen. Daar is de IGJ ook op inspectiebezoek geweest, net als weer in Ter Apel.
Maar zonder medische intake is niet duidelijk wie als ‘kwetsbaar’ gezien moet worden. Niet-tijdige tbc-screening levert een risico op voor de publieke gezondheid in Nederland.

Onvoldoende opvang alleenstaande jongeren

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) horen extra opvang en begeleiding te krijgen. En ze horen een voogd toegewezen te krijgen. Maar de opvanglocaties voor amv’s zijn overvol. In plaats daarvan doen COA-medewerkers hun uiterste best om alle jongeren adequate opvang en begeleiding te geven, maar er is op dit moment te weinig personeel om dat goed te doen. Daarnaast zijn er te weinig geschikte opvangplekken. Het zicht op veiligheid en essentiële voorzieningen is daarom niet altijd gegarandeerd.
Door oplopende wachttijden komt het bovendien voor dat jongeren een aantal dagen geen voogd hebben en ook langer dan afgesproken moeten wachten op een medische intake.