Einde last onder dwangsom voor Jongerenzorg El Futuro in Alphen aan den Rijn en Gouda

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor El Futuro beëindigd. De jeugdhulpaanbieder in Alphen aan den Rijn en Gouda heeft de afgelopen maanden voldoende verbeterd. 

Meter waarbij de wijzer op een groen vlak staat, wat einde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 9 maart gaf de inspectie El Futuro een aanwijzing. De inspectie zag op beide locaties van de jeugdhulpaanbieder tekortkomingen. Zo paste El Futuro vrijheidsbeperkende maatregelen toe, terwijl dit niet mag in de open jeugdhulp. Ook waren er veel huisregels. En sloot de deskundigheid van de medewerkers niet goed aan op wat de jeugdigen nodig hebben. Op 17 juli volgde er een last onder dwangsom, omdat El Futuro niet op tijd aan alle eisen uit de aanwijzing voldeed.

Dit heeft El Futuro gedaan

De inspectie ziet dat El Futuro verbeteringen heeft doorgevoerd. Zoals het terugdringen van het aantal huisregels naar 4 basisregels. Verder doet El Futuro geen kamercontroles meer. En zet El Futuro een gedragswetenschapper in om een beter beeld te krijgen van de risico’s voor de jeugdigen en wat dit betekent voor de begeleiding die zij bieden. 

Hoe nu verder?

Het dwangsomtraject is hiermee beëindigd. El Futuro voldoet aan de last onder dwangsom buiten de gestelde begunstigingstermijn. Dit betekent dat er dwangsommen zijn verbeurd. De inspectie heeft El Futuro gevraagd om een verbeterplan op de rest van de aandachts- en verbeterpunten uit het inspectierapport. Dit proces zal de inspectie nauwlettend blijven volgen.

El Futuro

Alphen aan den Rijn

El Futuro

Gouda