Samen werken aan goede zorg op evenementen

De eerste stappen in de implementatie van de veldnorm evenementenzorg zijn gezet. Om de kwaliteit van de zorg op evenementen verder te verbeteren is een gestandaardiseerde manier van werken in de hele keten nodig. Dit blijkt uit inspectiebezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan evenementen.

Iedereen die op een evenement is, vertrouwt erop dat als er zorg nodig is, deze zorg goed is. Omdat de IGJ signalen ontving dat dit niet overal zo was en omdat sinds januari 2022 de Veldnorm evenementenzorg (VNEZ) is vastgesteld, voerde de inspectie in 2022 voor het eerst toezicht uit naar de zorgverlening op evenementen. De inspectie keek daarbij naar de gehele keten van de zorgverlening op een evenement: van de vergunningverlening tot aan de evaluatie van de zorgverlening.
 

Twee mensen lopen met een EHBO-rugtas op een evenement.
Beeld: ©ANP

Inspectiebezoeken

De IGJ bezocht Oranjebloesem in Amsterdam, de halve marathon van Zwolle, Jera on Air in Ysselsteyn, Mud Masters en de Halloween Fright Nights in Biddinghuizen. De risico’s bij deze evenementen liepen uiteen: van lichamelijk letsel tot overmatig middelengebruik. Het is daarom belangrijk dat de inzet van de zorgverleners op de te verwachten zorgvraag is afgestemd.

En dat de verschillende partijen die zorg verlenen op een evenement goed met elkaar samenwerken en weten wie waarvoor verantwoordelijk is. De IGJ keek wat op deze punten goed ging bij de evenementenzorgaanbieders en waar verbetering nodig was.

Uitkomsten

Om de kwaliteit van de zorg op evenementen verder te verbeteren doet de IGJ een aantal aanbevelingen. Dit op basis van de geconstateerde verbeterpunten, gesprekken met veldpartijen en evaluaties van de zorgverlening door de zorgaanbieders. De aanbevelingen zijn gericht aan de evenementenzorgorganisaties en de andere partijen die bij evenementenzorg zijn betrokken. 

Zo moet er onder meer een compleet zorgplan zijn dat voldoet aan alle eisen van de VNEZ. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zorgverleners worden ingezet die niet alleen bevoegd maar ook bekwaam zijn om goede zorg te verlenen op een evenement. En dat de verschillende partijen die zorg verlenen op een evenement goed met elkaar samenwerken en weten wie waarvoor verantwoordelijk is.

Vervolg

Naar aanleiding van de uitkomsten van het toezicht, publiceert de werkgroep VNEZ een toelichting op de Veldnorm. De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) heeft onderzoek gedaan naar de vergunningverlening voor evenementen. Zij publiceerde hierover vandaag een nieuwsbericht met aandachtspunten voor het proces voor vergunningverlening voor evenementen.
De IGJ zal ook dit jaar aandacht blijven houden voor de kwaliteit van de zorg op evenementen.