Signalen Jeugdbeschermingsketen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) publiceren vanaf 2023 ‘Signalen Jeugdbeschermingsketen’. In deze publicatie staat de informatie die de inspecties ophalen bij de organisaties en professionals in de jeugdzorg.

Signalen Jeugdbeschermingsketen geeft informatie over de problemen die spelen in de jeugdbeschermingsketen en de gevolgen voor kinderen en hun ouders die passende bescherming en hulp nodig hebben. De inspecties publiceren Signalen Jeugdbeschermingsketen zolang de crisis in de jeugdbeschermingsketen voortduurt.

Signaalbrief

De inspecties hebben staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Weerwind (Justitie en Veiligheid) in september 2022 een gezamenlijke signaalbrief gestuurd. In deze brief spreken de inspecties de bewindslieden aan op hun verantwoordelijkheid voor het stelsel van jeugdbescherming.