Aanwijzing Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk (ZH)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Tamaja Okolo Zorg (TOZ) in Rijswijk (ZH) opnieuw een aanwijzing gegeven. De zorg van de thuiszorgaanbieder vertoont tekortkomingen. TOZ moet binnen twee maanden voldoen aan de normen voor goede zorg. 

Dit is er aan de hand

Op 24 augustus bezocht de inspectie TOZ. Dit na een eerder bezoek in 2021. Dat leidde vorig jaar ook al tot een aanwijzing. Die beëindigde de inspectie in mei dit jaar, omdat TOZ toen voldeed aan de normen uit de aanwijzing. De inspectie stelt nu vast dat TOZ opnieuw niet voldoet aan de normen voor goede zorg. 

Beeld: ©IGJ

Een greep uit de tekortkomingen:

  • Zorgplannen van cliënten zijn niet actueel en zijn onvolledig.
  • Niet alle zorgverleners zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken over het geven van medicatie.
  • De zorgverleners ontvangen geen scholing die aansluit op de zorgvraag van de cliënten.
  • Incidenten worden niet altijd gemeld. Ook zijn er in het afgelopen jaar geen onderzoeken gedaan naar de oorzaak van incidenten. Of verbeteringen doorgevoerd om zo een incident in de toekomst te voorkomen.
  • TOZ heeft onvoldoende zicht op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Daardoor onderneemt TOZ niet op tijd actie wanneer dit nodig is. 

De tekortkomingen in combinatie met het eerdere toezichtstraject leiden tot onvoldoende vertrouwen in TOZ om de zorg te verbeteren. Daarom legt de inspectie opnieuw een aanwijzing op.  

Hoe nu verder

TOZ moet voor 7 december aan de aanwijzing voldoen. Om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten is deze maatregel nodig. De inspectie wijst erop dat TOZ ook moet voldoen aan de andere normen voor goede zorg.  

Documenten

Tamaja Okolo Zorg