Einde verscherpt toezicht voor Compass uit regio Nijmegen, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Compass B.V. beëindigd. Compass bood opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De ggz-aanbieder in regio Nijmegen heeft de zorgverlening gestopt. Alle cliënten zijn overgenomen door een andere zorgaanbieder of terugverwezen naar de verwijzer.

Einde verscherpt toezicht Compass BV Wychen
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Sinds oktober 2021 staat Compass onder verscherpt toezicht. De inspectie zag onder meer risico’s voor de continuïteit van de zorg. In november 2021 hief de inspectie het verscherpt toezicht over het interne toezicht en over de financiële positie van Compass op. Maar verlengde het verscherpt toezicht over de kwaliteit van de zorg, want die was niet in orde. Voor 1 juli 2022 moest Compass alle tekortkomingen hebben opgelost.

Compass is in april dit jaar failliet gegaan. De curator heeft de zorgverlening toen tijdelijk voorgezet en gezocht naar mogelijkheden voor de cliënten. Hier is contact over geweest met de inspectie. Per 6 juli 2022 zijn alle cliënten terugverwezen naar de verwijzer of overgenomen door een andere zorgaanbieder.

Hoe nu verder

De inspectie stelt vast dat Compass de zorgverlening compleet heeft gestopt. Dit betekent dat Compass niet langer een zorgaanbieder is in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee beëindigt de inspectie het verscherpt toezicht.
 

Documenten

Compass BV

Wychen