FineDent in Houten voldoet na aandringen weer aan kwaliteit van zorg

Na aandringen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voldoet FineDent in Houten weer aan de randvoorwaarden voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Finedent richt zich onder andere op cosmetische mondzorg, zoals facings. De inspectie had de tandartspraktijk uit Houten in 2021 een aanwijzing gegeven om verbeteringen door te voeren. Nadat de IGJ in mei dit jaar een last onder dwangsom had opgelegd wegens het niet voldoen aan de aanwijzing, heeft de zorgaanbieder de noodzakelijke verbeteringen alsnog aangebracht. 

Dit is er aan de hand

De inspectie zag vorig jaar meerdere tekortkomingen bij FineDent. Bij een nieuwe inspectie dit voorjaar bleek nog niet alles opgelost. Zo was nog niet duidelijk of alle voorbehouden handelingen worden verricht door bevoegde en bekwame zorgverleners. Ook waren de patiëntdossiers en de informatievoorziening voor patiënten niet op orde en ontbrak er een kwaliteitsbeleid. 
FineDent moest op korte termijn zorgen voor verbeteringen, anders werd er een last onder dwangsom verbeurd. Deze dreiging heeft geholpen, de verbeteringen zijn doorgevoerd. 
De inspectie verwacht van de bestuurder en de medewerkers dat de kwaliteit en veiligheid van zorg ook in de toekomst geborgd zal zijn bij FineDent.   

Documenten

FineDent

Houten