Rapport vervolgonderzoek FineDent te Houten

Reactie afkomstig van: FineDent B.V.

Zorgaanbieder was van mening dat de op 24 mei 2022 opgelegde last onder dwangsom zoals opgenomen in de zakelijk weergave onjuist was. Zorgaanbieder heeft daar bezwaar tegen ingediend. Ook heeft Zorgaanbieder de rechtbank te Utrecht verzocht om voorlopige voorzieningen te treffen aan de rechtbank.

Op 15 juni 2022 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie) een onaangekondigd bezoek gebracht aan Zorgaanbieder om te verifiëren of was voldaan aan de opgelegde last onder dwangsom. De Inspectie heeft naar aanleiding daarvan schriftelijk op 20 juni 2022 aan zorgaanbieder laten weten, dat op 15 juni 2022 telefonisch aan zorgaanbieder al is medegedeeld dat de voorlopige conclusie is dat is voldaan aan de last onder dwangsom en dat er geen dwangsom is verbeurd. Zorgaanbieder deelt die conclusie en verwacht op korte termijn een definitieve bevestiging en publicatie c.q. openbaarmaking daarvan. Zorgaanbieder heeft om die reden haar verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen ingetrokken. Zorgaanbieder heeft naar haar mening dan ook voldaan aan de aanwijzing. Zorgaanbieder heeft ook diverse aanbevelingen van de Inspectie overgenomen en heeft inmiddels ook kwaliteitsbeleid geïmplementeerd. De kennis en ervaring die zorgaanbieder heeft opgedaan als gevolg van de bezoeken van de Inspectie, worden door zorgaanbieder beschouwd als waardevol en nuttig.

Disclaimer De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).