Uitwisselen van Actilyse (alteplase), Metalyse (tenecteplase) en Medacinase (urokinase) tussen ziekenhuisapotheken tijdelijk toegestaan

De informatie op deze pagina is inmiddels niet meer geldig.

Voor een langere periode krijgt Nederland minder verpakkingen Actilyse® (alteplase) en Metalyse® (tenecteplase). Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de acute behandeling van een cerebrovasculair accident (CVA), in bepaalde gevallen van een acuut myocardinfarct (AMI) en bij massale longembolie. In de praktijk betekent dit dat er (tijdelijke) tekorten kunnen ontstaan.

Hierdoor is er in sommige ziekenhuizen minder voorraad van alteplase en tenecteplase. Tegelijkertijd hebben andere ziekenhuizen nog wel voldoende voorraad van deze anti-stollingsgeneesmiddelen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft daarom besloten dat deze geneesmiddelen tijdelijk mogen worden uitgewisseld tussen ziekenhuisapotheken.

Laboratorium geneesmiddelen
Beeld: ©Bram Petraeus / Hollandse Hoogte

Geneesmiddelen in een ziekenhuisapotheek mogen in principe alleen worden afgeleverd aan de patiënt. Dat is vastgelegd in de Geneesmiddelenwet. Soms is het belangrijk dat (ziekenhuis)apotheken medicijnen onderling kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld bij (dreigende) tekorten van bepaalde geneesmiddelen.

Zo kunnen apothekers die nog voldoende voorraad hebben, verpakkingen van het geneesmiddel leveren aan collega’s die weinig of geen voorraad hebben.

Om de patiënt een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden, mogen ziekenhuisapotheken hun voorraden uitwisselen om tekorten te voorkomen. Deze tijdelijke toestemming geldt uitsluitend voor de geneesmiddelen Actilyse® (alteplase), Metalyse® (tenecteplase) en Medacinase® (urokinase). De toestemming geldt verder voor de geneesmiddelen die onder de tekortenbesluiten voor Actilyse en Metalyse zijn betrokken uit een andere lidstaat of uit een MRA-land. 

Als gevolg van de tekorten van geneesmiddelen Actilyse (alteplase) en Metalyse (tenecteplase) dreigen er nu ook tekorten voor het veelgebruikte geneesmiddel Medicanase (urokinase) (meerdere sterktes), poeder voor infusievloeistof. Ook hiervoor is inmiddels een tekortenbesluit afgegeven. De IGJ staat onder dezelfde voorwaarden als hieronder beschreven toe dat ziekenhuisapothekers urokinase onderling uitwisselen om de beschikbare geneesmiddelen daar in te kunnen zetten waar ze op dat moment nodig zijn.

Voorwaarden

De IGJ geeft alleen toestemming onder de volgende voorwaarden:

  • de vragende ziekenhuisapotheker moet schriftelijk om het geneesmiddel verzoeken;
  • de ontvangst en verstrekking ervan moet achteraf kunnen worden aangetoond;
  • ook de leverende ziekenhuisapotheker moet een sluitende administratie te voeren;
  • het betreft uitsluitend de geneesmiddelen waar IGJ toestemming voor heeft gegeven die in de betreffende ziekenhuisapotheek in de (anonieme) voorraad staat; en
  • de apothekers moeten het vervoer van deze geneesmiddelen zo organiseren dat de kwaliteit en veiligheid geborgd is.
  • De toestemming wordt verleend voor een bepaalde periode. In dit geval zal IGJ niet handhavend optreden tot en met 31 december 2022.