Verscherpt toezicht voor Jess Care B.V. in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie Jess Care in Den Haag onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg vertoont tekortkomingen en voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Jess Care heeft 6 maanden de tijd om onder het toeziend oog van de inspectie de nodige verbeteringen door te voeren.

Verscherpt toezicht Jess Care
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 11 januari 2022 bracht de inspectie een bezoek aan Jess Care. Dit was een vervolgbezoek na een eerder bezoek in april 2021. De inspectie stelt nu vast dat Jess Care nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede zorg. Wel ziet de inspectie dat de bestuurder wil verbeteren en externe ondersteuning heeft ingeschakeld. Die verbeteringen leidden nog niet tot voldoende resultaat.

Jess Care moet onder meer zorg dragen voor het continue bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ook moet de thuiszorgorganisatie zorgen voor voldoende deskundig personeel passend bij de zorgvraag van de cliënten.

De inspectie verwacht dat de wijkverpleging van Jess Care waar nodig samenwerkt met andere zorgverleners zoals de huisarts. Wanneer de wijkverpleging de zorg voor de medicatie (deels) overneemt, moeten de veilige principes in de medicatieketen worden opgevolgd. 

Hoe nu verder

Jess Care moet maatregelen nemen om te voldoen aan de normen van goede en veilige zorg. Dat moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 28 september 2022. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Jess Care B.V.

Den Haag