Einde verscherpt toezicht op ouderenzorg van Stichting Amsta in Amsterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op de langdurige ouderenzorg van Stichting Amsta in Amsterdam beëindigd. Amsta biedt langdurige intramurale ouderenzorg op achttien locaties. De zorginstelling heeft de afgelopen negen maanden verbeteringen doorgevoerd.

Einde verscherpt toezicht Amsta, Amsterdam
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

De inspectie bracht van maart 2019 tot maart 2021 negen bezoeken aan vijf zorglocaties van Amsta. Daarnaast sprak de inspectie meerdere keren met de raad van bestuur en de raad van toezicht.

De inspectie constateerde dat Amsta tekortschoot in haar interne controle en de analyse en beheersing van risico’s bij het organiseren van goede en veilige zorg. 

Dit heeft Amsta gedaan

Amsta heeft gewerkt aan het verbeteren van de systemen, structuren en de cultuur binnen de zorginstelling. De inspectie ziet dat Amsta voortdurend zicht heeft op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Ook is Amsta in staat bij te sturen op zaken die nog niet goed gaan. Met de systemen die zijn opgezet en de investering die gedaan is in veiligheid en openheid binnen de teams faciliteert Amsta een opwaartse lijn.

Hoe nu verder

De inspectie heeft er vertrouwen in dat Amsta zelfstandig verder kan bouwen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan cliënten. Ook op de locaties die op dit moment nog niet volledig voldoen aan de gestelde normen. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd. Over negen maanden zal de inspectie opnieuw bezoeken brengen aan locaties van Amsta.

Documenten

Stichting Amsta