IGJ-jaarbeeld 2021: meer in samenwerking en nieuwe toezichtgebieden

Het jaar 2021 kenmerkte zich voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door meer samenwerking, nieuwe toezichtgebieden en andere keuzes. Deze veranderingen in het toezicht werden voor een groot deel ingegeven door COVID-19.

Terwijl inspectiebezoeken in 2020 werden afgezegd vanwege de pandemie is in 2021 juist geprobeerd om zo veel mogelijk inspecties op locatie doorgang te laten vinden. En de IGJ bleef ook op vele andere manieren in nauw contact met de zorgaanbieders die voor het tweede jaar op rij onder zware druk hun werk moesten doen. Zo overziet de toezichthouder als geen andere organisatie wat er zorgbreed gebeurt en welke gevolgen de pandemie heeft voor verleners, gebruikers, bewoners en bezoekers van de zorg.

Andere keuzes voor effectief toezicht

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen

Goed toezicht buigt mee. IGJ geeft ruimte en blijft soms wat meer op afstand, maar grijpt in als dat nodig is.

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen:

‘De zorg is ons vertrouwen weer waard gebleken. We hebben veel waardering voor de manier waarop zorgmedewerkers zijn omgegaan met de soms bizarre omstandigheden. Door die omstandigheden is een aantal aandachtsgebieden versneld op de kaart gezet. We moesten andere keuzes maken om effectief toezicht te houden. Minder of eenvoudiger toezicht waar dat mogelijk en verantwoord is, biedt ruimte voor meer en intensiever toezicht waar het noodzakelijk is. In onze vernieuwde strategie neemt toezicht met effect een centrale plaats in.’

Nieuwe toezichtgebieden en versneld actueel

In het jaarbericht schrijft IGJ wat in 2021 opviel. COVID-19 vroeg vaak voorrang en bracht nieuwe en snel groeiende toezichtgebieden: inhaalzorg, artsen die onjuiste informatie verspreiden, exportverordeningen, illegale handel in geneesmiddelen, toezicht op testcentra en vaccinatiestraten en fraude met QR-codes.

Soms zijn ontwikkelingen in de zorg en het toezicht eerder aan het licht gekomen of versneld actueel geworden. Denk aan de arbeidsmarktproblematiek, e-health-ontwikkelingen, de globaliserende wereld van farmaceutische producten, infectiepreventie en infectieziektepreventie. Tegelijkertijd heeft IGJ aandacht besteed aan andere, geplande ontwikkelingen en verbeteringen. Zo gaan bijvoorbeeld het toezicht op persoonsgerichte zorg in netwerken en de vertaling van indicatoren naar verbeterdoelen onverminderd door.

Meer in samenwerking

Omdat IGJ toezicht houdt namens en in het belang van de burger, worden patiënten, cliënten en jeugdigen steeds vaker betrokken. Zo is in 2021 in de vaccinatiestraten actief naar de ervaringen gevraagd. Meer dan 40.000 mensen gaven daar gehoor aan.

Steeds meer toezicht met burgers maar ook steeds meer samenwerking met andere inspecties. Zoals in het monitoren van de druk op de zorg en het afstemmen van het toezicht op mondmaskers.

Meer samenwerking speelt niet alleen in coronaverband, maar bijvoorbeeld ook in het toezicht op de jeugdbeschermingsketen. Tijdens een crisis blijft goede en veilige zorg en jeugdhulp immers voorop staan.