Geen uitzondering meer voor levering professionele mondkapjes en handschoenen aan de zorg zonder CE-markering

Fabrikanten, inkopers en leveranciers mogen vanaf 1 oktober 2021 alleen nog mondneusmaskers en handschoenen met CE-markering leveren aan zorgaanbieders. Tot 1 juni 2022 mogen zorgaanbieders nog wel mondneusmaskers en handschoenen zonder CE-markering gebruiken als zij die nog in voorraad hebben. 

Dit bericht is aangevuld op 18 oktober 2021.
Chirurgisch masker

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stond - onder voorwaarden - in 2020 wel mondneusmaskers en handschoenen zonder CE-markering toe. Dat was in de tijd dat er onoverkomelijke tekorten waren aan dit soort beschermingsmiddelen. Patiënten en cliënten moesten wel bescherming krijgen tegen het coronavirus. Maar er zijn nu geen tekorten meer.

Eerder stopte de IGJ al toestemming voor het verkopen van andere medische hulpmiddelen zonder CE-markering aan zorgaanbieders. Voor mondneusmaskers en handschoenen gold nog een uitzondering in specifieke gevallen, in geval van ernstige tekorten. Dat is dus vanaf 1 oktober ook afgelopen.

Voorraden

  • Zorgaanbieders die nog voorraden mondneusmaskers en handschoenen zonder CE-markering hebben, mogen die tot 1 juni 2022 gebruiken. Maar dit mag alleen als er een onoverkomelijk tekort is aan CE-gemarkeerde producten.
    De inspectie verwacht niet dat het nog om grote voorraden gaat; er zijn genoeg maskers met CE-markering beschikbaar.  
  • Deze overgangsperiode geldt niet voor fabrikanten, inkopers en leveranciers. Zij kunnen vanaf 1 oktober 2021 hun voorraden niet meer aan zorgaanbieders leveren.
     

Bescherming werknemers

Zie voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers (zoals FFP2-maskers, schorten en spatbrillen) ook de website van de Inspectie SZW.