Jaarrapportage 2019 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

De abortushulpverlening in Nederland is gereguleerd door de Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz) die in 1984 van kracht werd. Jaarlijks brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verslag uit over de zwangerschapsafbrekingen (tot 24 weken) die in het voorafgaande jaar werden verricht. Het voorliggende rapport betreft het jaar 2019.

De basis voor de jaarrapporten zijn de gegevens die abortusklinieken en zieken-huizen aanleveren over de zwangerschapsafbrekingen in hun instelling. De wettelijke verplichting om (ieder kwartaal) deze gegevens aan de inspectie aan te leveren geldt voor alle instellingen die een vergunning in het kader van de Wafz hebben. De respons is 100 procent.

Kijk voor een webpresentatie van de cijfers bij 'Rapportage Wet afbreking zwangerschap'. Op deze pagina zijn ook rapportages van voorgaande jaren te vinden.