Terugkoppeling indicatoren Het resultaat telt 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceert ieder jaar een reactie op de indicatoren uit de basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en particuliere klinieken hebben aangeleverd. Deze reactie is een aanvulling op het feedbackinstrument spiegelinformatie kwaliteitsindicatoren (SKI) voor ziekenhuizen.

De jaarlijkse terugkoppeling is bedoeld voor zorgaanbieders en overige direct betrokkenen. De resultaten over 2019 geven inzicht in een aantal positieve ontwikkelingen en verbeteringen van resultaten.