Kwaliteitskader verantwoorde zorg Caribisch Nederland

Om de kwaliteit te kunnen toetsen heeft de inspectie de door Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) geformuleerde criteria nader geconcretiseerd in wat de inspectie verwacht aan te treffen in de praktijk .