Rapport Toezicht op certificering van jeugdbescherming en jeugdreclassering door het Keurmerkinstituut

In februari en maart 2023 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar het Keurmerkinstituut (KMI). Het KMI certificeert instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). De inspectie stelt vast dat het KMI de certificering grotendeels volgens bestaande afspraken uitvoert, maar ook dat afwegingen die het KMI maakt onvoldoende transparant en navolgbaar zijn.

Voor de waarde van het certificaat vindt de inspectie het essentieel dat deze afwegingen en beoordelingen navolgbaar zijn en dat helder is waarom een GI onder de huidige omstandigheden het certificaat behoudt. Zeker in een context waarin de instellingen onder druk staan en wettelijke normen structureel niet worden gehaald is deze transparantie belangrijk. Enkel zo kan de waarde het certificaat behouden blijven. Voor de buitenwereld is nu alleen zichtbaar dat de instelling een certificaat heeft, maar niet op welke punten het KMI een (afwijkende) afweging heeft gemaakt bij het continueren van het certificaat.

De inspectie gaat hierover in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid, opdrachtgever van het KMI. Daarnaast verwacht de inspectie dat het KMI, binnen haar opdracht en rol, de knelpunten van certificering in de huidige context bespreekt met haar stakeholders.