Zorggroep ’t Zicht, locatie Geffen

In februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Zorggroep ’t Zicht B.V., locatie Geffen. Het afsluitende gesprek en de voorgenomen verbeteracties geven de inspectie vertrouwen dat de aanbieder alle verbeterpunten zal aanpakken zodat voldaan wordt aan de normen. 

Zorggroep ’t Zicht is gelieerd aan Orpea. Orpea is volop in beweging. Daarom blijft de inspectie regelmatig contact onderhouden met de bestuurder van Orpea om de ontwikkelingen te volgen.