Kwetsbare kinderen nog steeds onvoldoende beschermd

De jeugdbeschermingsketen kampt nog steeds met veel te lange wachtlijsten. Een tekort aan personeel is de belangrijkste oorzaak. Kinderen en jongeren op een wachtlijst blijven te lang in onveilige situaties en raken meer beschadigd, hun problemen verergeren. Maatregelen die sinds 2019 zijn genomen hebben tijdelijk en plaatselijk wel verlichting gebracht. Maar ze bieden geen oplossing voor de lange termijn.

Dat schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in hun rapportage over de jeugdbeschermingsketen.