Zorggroep Exact, Hoenderloo

In februari 2022 voerde de inspectie een toezichtbezoek uit bij Zorggroep Exact. Zorggroep Exact is in 2021 gestart met het bieden van zorg en is een nieuwe toetreder in de jeugdhulpverlening. 

De inspectie acht Zorggroep Exact in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Zorggroep Exact de genoemde verbetermaatregelen doorvoert om aan alle normen te voldoen en blijft ontwikkelingen volgen.