Afsluitbrief Stichting Meander, Schippersinternaten

In 2020 deed de inspectie onderzoek bij de schippersinternaten van Stichting Meander. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Stichting Meander verantwoorde begeleiding biedt. Naar aanleiding van haar bevindingen heeft de inspectie Stichting Meander gevraagd om audits uit te voeren op de locaties die de inspectie niet had bezocht en de inspectie over de resultaten te informeren. De inspectie is positief over de uitvoering van de audits en spreekt in haar afsluitbrief het vertrouwen uit dat Stichting Meander de geconstateerde verbeterpunten doorvoert in de praktijk.