KAJA Helpt, Middelburg

Op 5 juli 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangekondigd (met deels onaangekondigde elementen) toezicht uit bij KAJA Helpt.
De inspectie acht KAJA in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat KAJA de door henzelf aangegeven concrete verbetermaatregelen treft waardoor ze de huidige kwaliteit van hulpverlening kunnen vasthouden. De inspectie blijft ontwikkelingen bij KAJA volgen.