Veerkracht Jeugdhulp, Den Haag en Voorburg

Na een toezichtbezoek in april 2021 heeft Veerkracht Jeugdhulp op verzoek van de inspectie een verbeterplan opgesteld en concrete verbeteringen doorgevoerd. De inspectie spreekt in de afsluitbrief het vertrouwen uit dat Veerkracht Jeugdhulp de acties uit het verbeterplan op adequate wijze verder oppakt.

In april 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een toets nieuwe jeugdhulpaanbieder uitgevoerd bij Veerkracht in Den Haag en Voorburg. Veerkracht is in januari 2021 gestart met het bieden van kleinschalige jeugdhulp en verblijf aan jeugdigen.

Tijdens het toezicht voldeed de aanbieder aan drie normen volledig, twee normen veelal en twee normen deels. Tijdens het terugkoppelingsgesprek, aan het einde van het toezicht, gaven de vennoten aan dat zij aan de slag gaan met de geconstateerde verbeterpunten omdat zij de hulp aan jeugdigen verder willen verbeteren.

In de reactie op het conceptrapport heeft Veerkracht op hoofdlijnen aangegeven op welke wijze zij dit gaan aanpakken. Omdat Veerkracht een nieuwe toetreder is, aan een complexe doelgroep hulp biedt en er op een aantal belangrijke normen nog verbetering nodig is, vraagt de inspectie aan Veerkracht om een verbeterplan op te stellen. Dit verbeterplan zal de inspectie toetsen.