Brief met oordeel inspecties

In deze brief geven de inspecties een oordeel over de kwaliteit van het onderzoek en de verbeterbelofte van de betrokken partijen. 

Brief met oordeel inspecties naar aanleiding van het overlijden van een jeugdige

In januari 2021 meldden Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland en de Raad voor de Kinderbescherming bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid dat een vader eind 2020 eerst zijn dochter en daarna zichzelf om het leven heeft gebracht.

De inspecties hebben in reactie hierop afspraken gemaakt met de betrokken partijen over het onderzoek naar deze verdrietige gebeurtenis. Bij het gezin waren in de afgelopen jaren meerdere organisaties opeenvolgend en soms gelijktijdig betrokken. Daarom is het onderzoek breed vormgegeven en hebben ook organisaties op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulp in het vrijwillig kader meegedaan in het onderzoek. Met als doel dat de betrokken organisaties samen leren en verbeteren naar aanleiding van deze calamiteit.

De gemeente Amsterdam heeft de onafhankelijk onderzoeker eveneens een aantal onderzoeksvragen gesteld. In oktober 2021 heeft de gemeente Amsterdam het onderzoekrapport openbaar gemaakt.