Concept-toetsingskader vaccineren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt actief toezicht op het vaccineren tegen COVID-19. De inspectie is daarom aanwezig op diverse locaties waar gevaccineerd gaat worden, dus zowel bij de GGD’en, de ziekenhuizen, instellingen en de huisartsen.

De IGJ vindt het essentieel dat het vaccineren tegen COVID-19 veilig en verantwoord gebeurt. Dit is in het belang van een goede en veilige zorg aan cliënten en patiënten. De IGJ zal hier toezicht op houden en heeft daarbij oog voor het hele proces, zoals bijvoorbeeld het bewaren, vervoeren en het toedienen van vaccins.

Voor deze inspecties is een concept-toetsingskader ontwikkeld. Hierin staat wat de inspectie gaat toetsen. Dit toetsingskader kunt u hieronder downloaden.

Reacties

De inspectie gebruikt het concept-toetsingskader vanaf deze week al bij haar toezichtsactiviteiten. Het concept stellen wij dan op korte termijn bij aan de hand van de eerste toezichtservaringen en de ontvangen reacties na deze publicatie.

Reacties op het concept-toetsingskader zijn welkom tot en met maandag 11 januari om 09.00 uur. We vragen u om eventuele onduidelijkheden in het toetsingskader door te geven; zowel in de normen als in de toetsingscriteria. Ook als u nog zaken mist, dan horen we dat graag van u. 

U kunt uw reactie e-mailen naar expertgroepvaccineren@igj.nl, met als onderwerp ‘Reactie concept-toetsingskader’. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur in de e-mail zelf (dus zonder bijlage) en vragen u steeds het nummer te noemen van de norm of het toetsingscriterium waarover de opmerking gaat.