Toetsingskader Voorkomen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

Bij dit toetsingskader wordt onder meer aandacht besteed aan het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het handelen bij c.q. voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.