Cupping of Hijamaa

Cupping is een alternatieve, niet wetenschappelijk bewezen of onderbouwde therapie die wordt toegepast ter bestrijding van gezondheidsklachten. In Arabische culturen wordt cupping ook wel Hijamaa genoemd.

Er bestaan twee soorten cupping:

  • Dry cupping. Er worden glazen of plastic koppen op de huid gezet en met een pomp of lucifers wordt de huid vacuüm getrokken.
  • Wet cupping. Bij deze methode worden daarnaast sneetjes gemaakt in de huid en komt door het vacuüm zuigen bloed vrij. De hoeveelheid bloed die vrijkomt kan oplopen tot een halve liter, vergelijkbaar met een hoeveelheid zoals die wordt afgenomen bij een bloeddonatie.

Risico op gezondheidsschade bij wet cupping

Bij de toepassing van wet cupping ontstaat het risico van besmetting met via het bloed overdraagbare aandoeningen, zoals hepatitis B. Bijvoorbeeld doordat het materiaal niet goed is ontsmet. Besmetting kan ook plaatsvinden als de behandelaar drager is van een aandoening en het bloed van de behandelaar tijdens de behandeling in aanraking komt met dat van de patiënt.

Om dergelijke risico’s zoveel mogelijk te voorkomen, dienen toepassers van wet cupping zich te houden aan de hygiënerichtlijnen die door de Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV) en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (ggd’en) zijn opgesteld.

Wet cupping is een voorbehouden handeling

Het uitvoeren van wet cupping is een voorbehouden handeling. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) staan de voorbehouden handelingen. En wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Wie voorbehouden handelingen uitvoert moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet hij door kennis en vaardigheid bekwaam zijn.

Omdat wet cupping een voorbehouden handeling is, mag die alleen (zelfstandig) worden uitgevoerd door in de Wet BIG aangewezen en bekwame beroepsbeoefenaren, zoals artsen.

Toezicht inspectie

Als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een melding ontvangt over opgelopen gezondheidsschade door wet cupping, dan wordt deze melding op dezelfde manier beoordeeld als andere meldingen. Hoe wij omgaan met meldingen over alternatieve behandelaars leest u op onze website.