Rapport Stichting Oosterpoort, locatie Bachlaan in Heesch

In maart 2024 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: Inspectie) onaangekondigd toezicht uit bij Oosterpoort locatie Bachlaan. 

De inspectie concludeert dat de medewerkers van Oosterpoort locatie Bachlaan de jeugdigen kennen en zicht hebben op veiligheidsrisico’s. Als het nodig is, wordt voor de jeugdigen extern therapie aangeboden. 
 
De inspectie ziet tekortkomingen in het pedagogisch klimaat en het methodisch handelen. Oosterpoort herkent de in het rapport beschreven tekortkomingen en aandachtpunten. Al tijdens het toezicht liep op onderdelen een verbetertraject. De inspectie zag tijdens het toezicht meerdere resultaten hiervan. De inspectie verwacht dat Oosterpoort het verbetertraject op basis van dit rapport aanscherpt en in juli 2024 een resultaatverslag aan de inspectie toestuurt.