Rapport Gezinshuis CariCon in Geesteren

In februari 2024 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij Gezinshuis CariCon te Geesteren. De inspectie constateert dat vier van de getoetste normen grotendeels aan de norm voldoen, op vijf normen is verbetering noodzakelijk.
 

De inspectie verwacht dat CariCon de verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.