Rapport aanwijzing en cliëntenstop Stichting De Drijvende Ambachtsschool, Terwolde

Tussen 7 februari en 14 maart 2024 voerde de inspectie onderzoek uit naar de kwaliteit van de jeugdhulp bij De Drijvende Ambachtsschool op de woonlocatie in Terwolde. Aanleiding waren diverse signalen en omdat de Drijvende Ambachtsschool voor de inspectie een onbekende aanbieder is.

Uit het inspectieonderzoek bleek dat er ernstige tekortkomingen zijn in de jeugdhulp die De Drijvende Ambachtsschool biedt aan kwetsbare jongeren met een complexe hulpvraag. Jongeren verblijven onvoldoende veilig bij De Drijvende Ambachtsschool. Dit komt door de ernst en complexiteit van de problematiek van de jongeren in combinatie met gebrek aan afwegen van de (veiligheids)risico’s, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zonder wettelijke grondslag en de inzet van niet-geregistreerde en ongekwalificeerde medewerkers. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat De Drijvende Ambachtsschool de noodzakelijke verbeteringen doorvoert zonder ingrijpen van de inspectie.

Naar het oordeel van de inspectie is een bestuursrechtelijke maatregel in de vorm van een aanwijzing in combinatie met een cliëntenstop daarom noodzakelijk.