Rapport Equi-Menssana in Venlo

De inspectie heeft in februari 2024 onderzoek uitgevoerd bij Equi-Menssana en concludeert op meerdere normen tekortkomingen waar verbetering noodzakelijk is. De inspectie verwacht dat Equi-Menssana een verbeterplan opstelt met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. De inspectie toetst dit plan op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.